Elegia

by Markku Klami

Elegy

Empty sheet

Markku Klami

Elegia

Music Finland

Description

Elegia (Elegy) was commissioned by the Tampere Biennale festival. The commissioner's wish was that the texts in my work would focus on human destinies. Inspired by this desire, my interest focused on human destinies at both personal and global levels.

The first movement, I imagined a life for you, concentrates on the thoughts and feelings aroused by involuntary childlessness. Longing, grief, hope and sadness merge from time to time with emotional turmoil: Why us? Could our dream still come true? Might we take part in the miracle of a new life, and follow the growth and development of that life? These and many other thoughts must surely face anyone suffering from involuntary childlessness.

In the second movement, Fading, the music solidifies into slow, lingering and at times crumbling timbres. The words focus on the experiences and conflicting emotions engendered in the sole caregiver by the decline of a dear one ravaged by senile decay. The gradual decline of another's personality causes great anguish. Impending death may therefore also appear to be a liberating end to that person's demise.

The short, laconic text of the last movement, The burning earth, strikes to the very heart of the inexorable advance of climate change and global conflicts. What makes individuals and even large communities act in ways that erode the prerequisites for a safe and peaceful life and a sustainable future? Faced with these huge questions, we often feel helpless, and in our own personal lives the chances of influencing seem small, even negligible. We are obliged to observe the great change as mere bystanders, as it were.

Elegy was composed with a grant from the Sibelius Fund of The Society of Finnish Composers. I warmly thank my wife, Katja, for her moving poems, the Tampere Biennale for its commission, the Sibelius Fund for its support, and the musicians who premiered my work for their magnificent collaboration.

– Markku Klami (transl. Susan Sinisalo)

Read More

Elegia syntyi Tampere Biennalen tilauksesta. Tilaajan toiveena oli, että teoksen aihepiiri liittyisi ihmiskohtaloihin. Mielenkiintoni kohdistui erilaisiin ihmiskohtaloihin niin henkilökohtaisella kuin globaalillakin tasolla.

Elegian ensimmäinen osa Minä kuvittelin sinulle elämän keskittyy tahattoman lapsettomuuden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin. Kaipaus, suru, toivo ja haikeus yhdistyy ajoittaisiin tunnekuohuihin: Miksi tämä tuska tuli kohdallemme? Voisiko toiveemme vielä toteutua? Saisimmeko olla osallisena uuden elämän ihmeessä, ja seurata elämän kasvua ja kehitystä? Näitä ja monia muita ajatuksia varmasti jokainen tahattomasta lapsettomuudesta kärsivä tulee pohtineeksi.

Toisessa osassa Hiipuen musiikki jähmettyy hitaisiin ja viipyilevin, toisinaan rikkoutuviin sointeihin. Osan teksti keskittyy omaishoitajuuden kokemuksiin ja ristiriitaisiin tuntemuksiin, joita läheisen henkilön hiipuminen muistisairauden runtelemana aiheuttaa. Toisen ihmisen persoonan hiipuminen vähitellen pois tuottaa suurta tuskaa. Häämöttävä kuolema voi siksi näyttäytyä myös vapauttavana päätöksenä pois kuihtumiselle.

Viimeisen osan, Palava maa, lyhyt ja ytimekäs, toteava teksti vie vääjäämättömästi etenevän ilmastonmuutoksen ja globaalien konfliktien keskelle. Mikä saa yksittäiset ihmiset ja laajemmatkin yhteisöt toimimaan tavoilla, jotka murentavat rauhallisen ja turvallisen elämän sekä kestävän tulevaisuuden edellytyksiä? Näiden valtavien kysymysten edessä kokee usein voimattomuutta ja omat, henkilökohtaisen elämän vaikutusmahdollisuudet tuntuvat pieniltä, jopa mitättömiltä. Suurta murrosta joutuu ikään kuin seuraamaan sivusta.

Elegia on sävelletty Suomen Säveltäjien Sibelius-rahaston tuella. Haluan kiittää lämpimästi puolisoani Katjaa koskettavista teksteistä, Tampere Biennalea tilauksesta ja Sibelius-rahastoa tilauksen tukemisesta sekä teokseni kantaesittäneitä muusikoita upeasta yhteistyöstä.

– Markku Klami

Close

Instrumentation

sopr, fl, cl, vln, vlc, pno


Category

Chamber Works, Vocal and Choral Works


Language

Fi


Lyricist

Katja Klami


Prizes

Nominated by The Finnish Broadcasting Company to the 68th International Rostrum of Composers in 2022, organized by The International Music Council.


Premiere

Tuiki Järvensivu, soprano, TampereRaw Ensemble: Anna Angervo, violin, Maija Juuti, cello, Seppo Planman, flute, Janne Pesonen, clarinet, Ville Hautakangas, piano. Tampere Old Church, Tampere Biennale Festival, April 7, 2022

First public broadcast (radio broadcast of the concert on April 7, 2022): Yle Radio 1, The Finnish Broadcasting Company, April 13, 2022


Movements

1. Minä kuvittelin sinulle elämän (I imagined a life for you), 2. Hiipuen (Fading), 3. Palava maa (The burning earth)


Commisioned by / dedications

Commissioned by Tampere Biennale with support from the Sibelius Fund


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF34836


+ Add information