El Hambo

by Jaakko Mäntyjärvi

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

El Hambo

Sulasol

Description

El Hambo is the second instalment in a rather loosely defined series that I have decided to call Justly Forgotten Peoples. (The first instalment was, of course, Pseudo-Yoik.) The hambo is a Swedish folk dance in 3/4 time. This augmented hambo in 5/4 time is something of a tribute to those folk musicians whose enthusiasm much exceeds their sense of rhythm, and the increasingly desperate punctuations should be interpreted as an attempt to keep the performance in some sort of metrical shape. The somewhat arrogant title is intended to suggest (rather like La Valse) an apotheosis of the genre, The Mother of All Hambos if you like, or perhaps even The Hambo to End All Hambos. It also embraces the pan-European ideal; for those who find themselves distressed by the fact that the piece does not in fact contain anything remotely identifiable as Spanish, it may be of interest to note that elhambo means ‘electric hambo’ in Swedish and could also be an alternative transliteration of the Welsh y llam bodd (‘the jump of joy’). On the other hand, el hambo does mean ‘the boyfriend’ in Catalan.

Sources of inspiration for this piece include, surprisingly, genuine Norwegian choral folk song arrangements and of course the Swedish Chef in The Muppet Show. The text is, or is supposed to be, completely meaningless, as those who are familiar with Pseudo-Yoik will already have suspected. The first three chords of the piece are violin tunings actually used in Norwegian folk music.

El Hambo was commissioned by Rita Varonen for the Cantinovum chamber choir of Jyväskylä, Finland; they premiered it at the Tampere Choir Festival in June 1997.

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999

El Hambo on toinen osa väljästi määritellyssä sarjassa, jolle olen antanut nimeksi Syystä unohdetut kansat. (Ensimmäinen osa oli tietenkin Pseudo-Yoik.) Hambohan on kolmijakoinen ruotsalainen kansantanssi. Tämä viisijakoinen hambo on tarkoitettu eräänlaiseksi kunnianosoitukseksi niille kansanmuusikoille, joilla on intoa verrattomasti enemmän kuin rytmitajua, ja teoksen yhä epätoivoisemmat rytmiset alleviivaukset tulisikin tulkita yrityksiksi pitää tämä ralli edes jotenkin kasassa. Teoksen hieman ylimielisen nimen on tarkoitus ilmaista (vähän La Valsen tapaan) jonkinlaista lajityypin apoteoosia, kenties Kaikkien Hambojen äitiä tai Hamboa, Joka Lopettaa Kaikki Hambot. Teos heijastaa myös yleiseurooppalaisia ihanteita, ja jos jotakuta häiritsee se, ettei kappaleesta kertakaikkiaan löydy mitään espanjalaista, niin häntä saattaa kiinnostaa, että elhambo on ruotsiksi ‘sähköhambo’ ja että tämä voi olla myös vaihtoehtoinen tapa translitteroida kymrinkielinen ilmaisu y llam bodd (‘riemunloikka’). Toisaalta el hambo on kylläkin katalaaniksi ‘poikaystävä’.

Innoituksen lähteinä teokselle ovat olleet aidot norjalaiset kansanlaulujen kuorosovitukset, yllättävää kyllä, sekä tietenkin Muppet Show'n ruotsalainen kokki. Teksti on (tai sen on tarkoitus olla) täysin merkityksetön; Pseudo-Yoikiin tutustuneet lienevät jo arvanneetkin tämän. Teoksen kolme ensimmäistä sointua ovat norjalaisessa kansanmusiikissa oikeasti käytettyjä viuluvirityksiä.

El Hambon tilasi Rita Varonen johtamalleen jyväskyläläiselle Cantinovum-kamarikuorolle, joka kantaesitti sen Tampereen Sävelessä kesäkuussa 1997.

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999


Instrumentation

chx


Category

Vocal and Choral Works


Premiere

Cantinovum chamber choir, cond. Rita Varonen, Tampere Choir Festival, Tampere, June 1997. See also: El Hambo DD.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Cantinovum chamber choir.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.