Eclipse

by Jukka Koskinen

Empty sheet

Jukka Koskinen

Eclipse

Music Finland

Description

The cello-piano duo Eclipse commissioned by the Finnish Broadcasting Company was completed in summer 1999. I tried to force myself to do something else than I have done in many other recent work, which could be described as howling. In Eclipse, instead of constant crescendo and diminuendo, the dynamics changes less often (or more abruptly) and so does the rhythm: instead of the earlier typical processes of coalescing determined by exponential mathematics, this work uses a clearly audible nearly unchanging isorhythmic structure.

© Jukka Koskinen, 2000

(Musica nova Helsinki)

translated by © Jaakko Mäntyjärvi and © Susan Sinisalo

Radion tilaama sello-pianoduo Eclipse valmistui kesällä 1999. Koetin siinä pakottaa itseni tekemään jotakin muuta kuin muissa viime aikoina säveltämissäni teoksissa, joista monia voitaisiin luonnehtia ulinaksi. Eclipsessä crescendojen ja diminuendojen jatkuvan vuorottelun sijasta dynamiikka on harvemmin (tai porrasmaisesti) muuttuvaa samoin kuin rytmi: aikaisemmin tyypillisten eksponentiaalimatematiikan määräämien pitkien tihenemisprosessien sijasta käytetään selvästi kuultavaa lähes muuttumatonta isorytmiikkaa. Musiikki on pääasiassa tasavireistä, koska aikaisemmin jatkuvasti läsnäolleita mikrointervalleja ja pienenpieniä glissandoja käytetään vain mausteena.

© Jukka Koskinen, 2000

(Musica nova Helsinki)


Instrumentation

vlc, pno


Category

Chamber Works


Premiere

Martti Rousi, cello, Jukka Koskinen, piano, Turku Music Festival, Turku, August 14, 1999


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF16671


+ Add information