Duo in a Sonata Form

by Lauri Kilpiö

Empty sheet

Lauri Kilpiö

Duo in a Sonata Form

Uusinta Publishing Company

Description

Duo in a Sonata Form (2000-2002) noudattaa etenemiseltään tiettyjä yleisiä sonaattimuodon periaatteita. Teoksen otsikossa epämääräinen artikkeli (Duo in a Sonata Form) on kuitenkin välttämätön: sonaattimuotoja on olemassa käytännössä yhtä monia kuin on sonaattejakin, ja niinpä tämän teoksen muoto on vain yksi 'sonaattimuodoksi' nimetyn ajattelutavan lukuisista erilaista sovellutuksista.

Muodoltaan teos on tietyssä mielessä varsin perinteinen: kappale jakaantuu esittely-, kehittely- ja kertausjaksoon. Teemoja on neljä. Perinteisestä käytännöstä poiketen kappale lähtee liikkeelle alkuräjähdyksen omaisella, voimakkaan ryöpsähtelevällä ja runsasnuottisella teemalla. Toinen teema on eeppisyydessään ja sulkeutuvuudessaan enemmän sonaatin perinteisten avausteemojen kaltainen. Kolmas teema on lyyrinen, kun taas neljäs on nopean scherzando-henkinen. Toinen ja kolmas teema viedään esittelyjaksossa läpi kahdessa erilaisessa soitinnuksellisessa ja satsillisessa asussa. Erilaisia instrumentaatio- ja karakterinäkökulmia teemoihin etsitään edelleen kehittelyjaksossa, jossa materiaalia myös pilkotaan ja eri teemojen aineksia asetetaan päällekkäin. Kehittelyjakso päättyy klarinetin pitkään soolokadenssiin. Kertausjakso ei ole teoksen alkupuolen toistoa, vaan ideoiden kehittely ja uusien näkökulmien etsiminen materiaaleihin jatkuu edelleen.

Duo in a Sonata Form on monessa mielessä varsin perinteinen sonaatti, mutta teoksen materiaalin runsaus, nopea tapahtumavauhti ja instrumentaalinen briljanssi kertovat myös halusta koetella tavanomaisen sonaattityylin rajoja.

© Lauri Kilpiö (2002)


Instrumentation

cl, pno


Category

Chamber Works


Premiere

Mikko Kauppinen, clarinet, Lauri Kilpiö, piano, Helsinki, June 7, 2002.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.