Dreams

by Erik Bergman

for children's or female chorus and soloists

Empty sheet

Erik Bergman

Dreams

Fennica Gehrman

Description

Dreams är en tresatsig svit för barnkör. Den är tillägnad Tapiolakören och dess dirigent Erkki Pohjola., på vilkens uppmaning kompositionen är skriven. Körens virtuosa teknik och genomskinliga klang har föresvävat mig. Titeln Dreams antyder att musiken i de tre satserna vill tala till interpreternas och åhörarnas fantasi. Notationen ger dirigenten och kören en viss improvisatorisk frihet. Där förekommer onomatopoetiska ljud, viskningar, partier för talröst och sång, skiftande färgvalörer, klangfält och virtuosa figurer som låter kören ge uttryck för sin musikaliska inlevelse. Där finns också solistiska inslag. Den andra satsen med sitt sopransolo är lied-artad i sin melodibildning.

© Erik Bergman

Dreams ist eine dreiteilige Suite (Echos, Einsamkeit, Unruhe) für Kinderchor. Das Werk ist dem Tapiola Chor und Dirigenten Erkki Pohjola gewidmet, der die Komposition anregte. Ich dachte bei der Arbeit an die virtuose Technik und den transparenten Klang des Chores. Der Titel Dreams zeigt, daß die Musik die Phantasie sowohl der Interpreten als auch der Zuhörer anregen will. Die Noten lassen dem Dirigenten und dem Chor eine gewisse improvisatorische Freiheit. Es erscheinen onomatopoetische Laute, Flüstern, Sätze für Sprechstimme und Gesang, wechselnde Klangfarben, Klangfelder und virtuose Figuren, mit denen der Chor sein musikalisches Einfühlungsvermögen ausdrücken kann. Es gibt auch Solopartien: Der zweite Satz mit einem Sopransolo ist in seiner Melodieführung liedartig angelegt.

© Erik Bergman


Instrumentation

chc/chf, sopr solo, alto solo


Category

Vocal and Choral Works


Opus no.

op.85


Premiere

Girls' Choir of the Kodály Music School, cond. Zoltan Körics, Debrecen, March 29, 1982


Movements

1. Echoes, 2. Solitude, 3. Restlessness


Commisioned by / dedications

Dedicated to Erkki Pohjola and the Tapiola Choir


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.