Diverse musikaliska fel

by Harri Wessman

Joukko musiikillisia virheitä, Some musical mistakes, Joukko musiikillisia virheitä; Some musical mistakes

för violin, cello och piano (for violin, cello and piano)

Empty sheet

Harri Wessman

Diverse musikaliska fel

Music Finland
Instrumentation

vln, vlc, pno


Category

Chamber Works


Movements

1. Olydig jazzkanon / Tottelematon jazzkaanon / Disobedient jazz Canon, 2. Fel på valsen / Valssissa virhe / Error in the Waltz, 3. Parallella kvinter / Rinnakkaiskvintit / Parallel Fifths, 4. Kvartsekstackord / Kvarttisekstisointu / The Six-four Chord, 5. Tvärstånd / Poikkitela / Cross Relation, 6. Klavertramp / Askel klaveeriin / Keyboard Stomp


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF19311


+ Add information