Die Stimme des Kindes

by Jaakko Mäntyjärvi

Lapsen ääni, Nukkuva lapsi, Ein schlafende Kind, The voice of the child, The voice of the child

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

Die Stimme des Kindes

Sulasol

Description

This work was for quite some time a ‘mood in search of a text’. I had conceived a certain sort of mood and texture to which I needed to find a suitable text. Essentially, it is a siciliano/lullaby in a D flat tonality, tailored to the rather exceptional vocal range of the Talla ensemble. I also felt that the end result somehow had to dovetail with the theme of the recording for which this piece was commissioned - the disc is entitled A Day in Paradise.

The musical material for this work largely existed already when I finally came across this text by Nikolaus Lenau in a choral work by Hugo Wolf; Wolf has nothing to do with the musical material of my setting, though. Lenau’s poem is a highly typical Romantic image: the poet contemplates a sleeping child and laments the lost innocence he perceives. The text may seem intolerably naïve from today’s viewpoint, and thus the text acquires a further metaphysical level: the modern reader contemplates the poem and laments the lost Romantic emotional experience he perceives. Or whatever.

In any case, I find it suggestive that I felt compelled to mention in the printed score that this work is in no way meant as a parody.

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999

Tämä teos oli melko pitkän aikaa ‘tunnelma vailla tekstiä’. Minulla oli mielessäni tietty tunnelma ja tekstuurityyppi, johon yritin sitten löytää sopivaa tekstiä. Oleellisesti musiikillinen materiaali on Des-tonaliteetissa liikkuva siciliano/kehtolaulu, joka on räätälöity teoksen tilanneen Talla-lauluyhtyeen melko poikkeukselliselle äänialalle. Lisäksi minusta tuntui, että lopputuloksen tulisi jotenkin niveltyä sen levytyksen teemaan, jota varten tämä teos tilattiin - levyn nimi on A Day in Paradise (Päivä paratiisissa).

Teoksen musiikillinen materiaali oli suureksi osaksi jo olemassa kun lopulta löysin onnekseni tämän Nikolaus Lenaun tekstin eräästä Hugo Wolfin kuoroteoksesta; musiikillisesti Wolfilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tämän teoksen kanssa. Lenaun runo on mitä tyypillisin romanttinen kuva: runoilija katselee nukkuvaa lasta ja suree lapsessa näkemäänsä kadotettua viattomuutta. Teksti voi tämän päivän näkökulmasta tuntua sietämättömän naiivilta, ja niinpä se saakin uuden metafyysisen tason: tekstin nykyaikainen lukija suree runossa näkemäänsä kadotettua romanttista tunne-elämystä tms.

Mielestäni on jotenkin oireellista joutua laittamaan painettuun nuottiin maininta siitä, että teosta ei ole tarkoitettu parodiaksi.

© Jaakko Mäntyjärvi, 1999


Instrumentation

chm


Category

Vocal and Choral Works


Language

De


Lyricist

Lenau Nikolaus (san.)


Premiere

Talla Vocal Ensemble, Helsinki, March 1998.


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Talla vocal ensemble.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.