Det livet är vackrast...

by Leif Segerstam

Das schönste Leben

Empty sheet

Leif Segerstam

Det livet är vackrast...

Fennica Gehrman
Instrumentation

2222 2330 12 1, cel, str, sopr solo/tr [fl+pic, ehn, bcl.]


Language

Sv


Lyricist

Renwall Viola (san.)Boldemann Karin (käänt.)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information

No sheet music available from Music Finland.