Deductions I (35./1979)

by Mikko Heiniö

Empty sheet

Mikko Heiniö

Deductions I (35./1979)

Fennica Gehrman

Description

Aina siitä alkaen, kun orkesteriteoksessa Tredicia (1976) käytin yläsävelsointua, olen halunnut rakentaa sen varaan myös pianosävellyksen, joka perinteiseen muotoratkaisuun ja bravuuriin nojautuvana saattaisi saada laajempaakin käyttöä pianistien keskuudessa. Premissinä on 12-sävelsointu, jonka sävelelt järjestäytyvät luonnon yläsäsvelsarjan mukaiseksi, ylöspäin tiheneväksi kompleksiksi. Tästä hahmottuvat erillisiksi elementeiksi kautta teoksen kuultavat kolmisoinnut: kaksi ylinousevaa sekä terssisukuiset duuri- ja mollisointu. Etenkin toisessa ja kolmannessa deduktiossa 12-sävelsointu polarisoidaan kahden oktaavin sisään symmetriseksi asteikoksi, joka vähitellen tihenee kromaattiseksi. Muotoratkaisu vastaa klassista teema ja variaatiot -sarjaa.

© Mikko Heiniö, 26.11.1979


Instrumentation

pno


Category

Works for Solo Instrument


Opus no.

35./1979


Premiere

Annikka Konttori, Helsinki, November 23, 1979.


Commisioned by / dedications

Dedications: "Minna".


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.