Decadenza

by Uljas Pulkkis

Empty sheet

Uljas Pulkkis

Decadenza

Description

Kirjoitin Jannelle ja Tanelille joitakin vuosia sitten teoksen nimeltään XTC (lausutaan extacy). Teoksessa oli pääosassa harmonikka laajoine sointuineen ja nopeasti vilisevine juoksutuksineen. Vaikka sello sai XTC–teoksessa myös välillä soittaa solistisesti, jäi se mielestäni hieman harmonikan varjoon.

Uudessa teoksessani nimeltään Decadenza asetelma on oikeastaan päin vastoin. Olen kirjoittanut sellolle vaativaa tekstuuria äärirekistereihin ja myös erilaisia pariääniä ja perhojousia harmonikan ollessa paljon säestävässä roolissa. Kuitenkaan XTC-teoksen tavoin kyseessä ei ole säestetty selloteos, vaan kyse on painopisteen siirtämisestä sellistiseen suuntaan.

Decadenza on musiikkia, joka on sukua aikaisemmalle teokselleni, jossa tein musiikkia koregrafia varten, siis eräänlaista balettia. Tanssillisuus näkyy Decadenzassa pisteellisinä rytmeinä ja hieman keinuvana 3per4 sykkeenä. Tekstuurin aggressiivinen yleisilme etäännyttää kuulijaa tästä tanssillisuudesta ja aiheuttaa ristiriidan kepeän tanssin ja hyökkäävän soiton välille. Kautta teoksen sello siis toimii draaman vetäjänä ja toiminnan alkuunpanijana. Selloon liittyy myös teoksessa tärkeänä draamaa luovana tekijänä käytetty rekistraalinen parametri. Rekistraalinen ajattelu paljastuu erityisesti teoksen kolmen ensimmäisen minuutin aikana, jolloin edetään sellon aivan ylimmästä rekisteristä aivan alimpaan rekisteriin. Tämän jälkeen eri rekisterikerrokset muodostavat piilopolyfonisia linjoja, aivan kuten esimerkiksi Bachin soolosoitinsarjoissa. Teos huipentuu noin minuuttia ennen loppua sellon lyhyeen repliikkiin, jossa käydään otelaudan aivan viimeisillä äänillä. Tämän jälkeen kuullaan vielä lyhyt kooda.

Teoksen nimi kertoo seuraavaa: Koska teos viittaa aikasempaan tanssiteokseeni, päättyy nimi samoin kuten sana tanza, tanssi. Tässä aiemmassa tanssiteoksessa tämän teoksen sukulainen oli osa nimeltä Cadenza. Sanan Decadenza voikin purkaa kahtia muotoon de cadenza, eli suomeksi kadenssista. Yhteenkirjoitettuna nimi muistuttaa sanaa dekdenssi, eli rappio tai turmeltuminen. Tämä viittaa ristiriitaan teoksen alun teksuureiden väleillä. Viimeisenä juonteena halusin nimen liittyvän edelliseen Jannelle ja Tanelille kirjoitettuun teokseen XTC, jonka nimeä käytetään lyhenteenä myös teknoklubeilla suositusta huumeesta.

© Uljas Pulkkis, 2007


Instrumentation

accordion and cello


Category

Chamber Works


Premiere

Janne Rättyä, accordion, Taneli Turunen, cello, Hong Kong, December 6, 2007


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.