Crystal

by Olli Virtaperko

for violin, cello, clarinet, piano

Empty sheet

Olli Virtaperko

Crystal

Music Finland

Description

Crystalin (2007) sävellystyön lähtökohtana oli pitkään mielessäni kytenyt epätyytyväisyys "nuotinpäiden ylivaltaan" ja kaikkein ilmeisimpien soittotekniikoiden loppuunkaluttuun äänimaisemaan. Halusin siis löytää notaation ja äänenvärin suhteen sellaisia ilmaisukeinoja, joita en itse aiemmin ollut käyttänyt. Crystal jakaantuu kahteen taitteeseen, joista ensimmäinen, Prelude nonmeasure, on nimensä mukaisesti preludi, jossa hyödynnetään ranskalaista barokin ajan kosketinsoitinpreludien notatoimisen traditiota. Siinä soittajalle jätetään paljon tulkinnallisia ja improvisatorisia vapauksia, ja teoksen rytmiselle hahmolle luodaan vain väljät puitteet. Jälkimmäinen taite, Crystallation, pyrkii "kristallisoituvaan", seesteiseen ilmaisuun, jossa jousisoitinten pakottomasti soivia luonnollisia huiluääniä tuetaan klarinetin lempeillä hajasoinneilla (multifoneilla) ja pianon näppäillen tuotetuilla äänillä.

Crystalin notationaalisissa ja äänen väriin liittyvissä valinnoissa ei varmaankaan sinänsä ole mitään "uutta". Itselleni kappaleessa tekemäni ratkaisut tuntuvat kuitenkin hypyltä tuntemattomaan ja johtavat jäljille, jotka tätä kirjoitettaessa tuntuvat kiinnostavilta ja tuoreilta. Tässä mielessä Crystal on itselleni sekä riski että mahdollisuus, ja jään ns. tabula rasana odottelemaan, kehittelenkö tämän kappaleen lähestymistapoja eteenpäin vielä tulevaisuudessakin.

Crystal on Musiikin aika -festivaalin tilaus. Sen sävellystyötä tukivat Suomen Kulttuurirahasto ja Luses.

© Olli Virtaperko, heinäkuu 2008


Instrumentation

cl, vln, vlc, pno


Category

Chamber Works


Premiere

Ensemble Nordlys, Time of Music festival, Viitasaari, July 4, 2008.


Movements

I Prelude nonmeasure, II Crystallation


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF20576


+ Add information