Conjuration

by Erik Bergman

Besvärjelse

For Mezzo-Soprano and Alto Flute

Empty sheet

Erik Bergman

Conjuration

Fennica Gehrman

Description

I kompositionen 'Conjuration' (Besvärjelse) möter man emotionella uttrycksarter och kontraster. Mellan mezzosopranen och altflöjten utspinner sig en dialog, som i sig innefattar ett växelspel, som föds ur ömsesidiga reaktioner. Ett inre lugn och dramatiska utbrott låtar en ana olika aspekter, som kommer till tals i det mänskliga psyket. Det råder en evig balansgång mellan ytterligheter, tills ro inträder i slutfasen, då den jäsande oron betvingas. Tonspråket eftersträvar enkelhet i sitt kärva uttryck.

Kompositionen är tillägnad Charlotte Hellekant, som med stark utstrålning och viljestyrka kreerat rollen som Häxan in min opera 'Det sjungande trädet'.

© Erik Bergman, 1999


Instrumentation

mezzo, afl


Category

Vocal and Choral Works


Opus no.

op.145


Commisioned by / dedications

Dedicated to Charlotte Hellekant


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.