Concerto for Alto Saxophone and Orchestra

by Sebastian Fagerlund

Empty sheet

Sebastian Fagerlund

Concerto for Alto Saxophone and Orchestra

Edition Peters

Description

My Saxophone Concerto consists of two parts. The first one, 'Arias', begins with a heavy rhythmic pulse contrasted by the playful, almost cantabile virtuosity of the soloist. As the movement proceeds these contrasting musical elements begin to change and develop. They can be traced both in large and deep musical structures and on the surface level. Quite naturally the saxophone is the main character of the musical drama but its relationship to the orchestra is in perpetual change. Sometimes is rushes up to virtuoso fioriture, sometimes to rhythmic, almost dance-like dialogue with orchestral instruments, and sometimes it plays forth independent, expressive melodies.

The second movement 'Nocturne' is slow and poetic in character. Fragments built up from the previous movement's musical material sometimes interrupt the surface of the movement; they seem to flow free and separated from earlier musical conncections and concept of time. The expression of the saxophone changes into more fragile, and little by little the music dissolves and leaves the listener in silence.

The work was composed with the funds provided by the Madetoja Foundation. It is dedicated to Olli-Pekka Tuomisalo.

© Sebastian Fagerlund 2004

Min saxofonkonsert består av två delar. Den första delen "Arias" inleds med presentationen av starkt rytmiskt material i orkestern som kontrasteras av saxofonens lekfulla, nästan sångmässiga virtuositet. Dessa musikaliska motpoler börjar förändras och utvecklas och kan under delens gång skönjas både i de stora, djupa musikaliska strukturerna såväl som i ytskicktet av musiken. Saxofonen är naturligtvis huvudpersonen i det musikaliska dramat men dess förhållande till orkestern förändras hela tiden: emellanåt kastar sig saxofonen in i snabba virtuosa figurer, emellanåt in i rytmiska, dansanta dialoger med instrumenten i orkestern för att därefter blomma ut i en självständig expressiv melodi.

Den andra delen "Nocturne" är långsam och lyrisk till uttrycket. Endast små fragment av de tidigare musikaliska händelserna bryter den lugna ytan i musiken. Fragmenten svävar fria från tidigare musikaliska skeenden och tidsbegrepp och saxofonens utrycksätt blir gradvis alltmer fragilt och sensitivt. Till slut dör musiken bort och lämnar lyssnaren i tystnad.

Saxofonkonserten har komponerats med understöd från Madetoja-säätiö och konserten är dedikerad till Olli-Pekka Tuomisalo.

© Sebastian Fagerlund 2004

Saksofonikonserttoni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa "Arias" alkaa orkesterin voimakkaalla rytmisellä sykkeellä jota kontrastoi saksofonin leikkisä, miltei laulullinen virtuositeetti. Osan edetessä nämä musiikilliset vastakkainasettelut alkavat kuitenkin muuttua ja kehittyä. Ne ilmenevät sekä isoissa, syvissä musikillisissa rakenteissa että pintatapahtumissa. Saksofoni on luonnollisesti musiikillisen draaman päähenkilö, mutta sen suhde orkesteriin vaihtelee. Välillä se syöksyy nopeisiin virtuoosisiin kuvioihin, välillä rytmilliseen, miltei tanssilliseen vuoropuheluun orkesterin soittimien kanssa, välillä se puhkeaa itsenäiseen, ekspressiiviseen melodiaan.

Toinen osa "Nocturne" on ilmaisultaan hidas ja lyyrinen. Aikaisemmista musiikillisista tapahtumista koostuvat fragmentit rikkovat välillä osan tyyntä pintaa. Ne ikään kuin leijuvat vapaasti, irrallaan aikaisemmista musiikillisista yhteyksistä ja aikakäsityksistä. Saksofonin ilmaisu muuttuu osan edetessä hauraammaksi ja vähitellen musiikki haihtuu ilmaan ja jättää kuulijan hiljaisuuteen.

Konsertto on valmistunut Madetoja-säätiön tilaussävellysapurahan tuella ja on omistettu Olli-Pekka Tuomisalolle.

© Sebastian Fagerlund 2004


Instrumentation

1111 2110 01 1, pno, str, asax solo [str min 44322]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Olli-Pekka Tuomisalo, saxophone, Avanti! Chamber Orchestra, Dmitri Slobodeniouk, Helsinki, February 6, 2005


Movements

1. Arias, 2. Nocturne


Commisioned by / dedications

Commissioned by and dedicated to Olli-Pekka Tuomisalo


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.