Concerto for Alto Saxophone

by Perttu Haapanen

Empty sheet

Perttu Haapanen

Concerto for Alto Saxophone

Music Finland

Description

Saksofoni on soittimena moni-ilmeinen. Sen olemuksessa erilaiset sointi- ja musiikkikulttuurit sivuavat toisiaan. Tilanteen voisi ajatella olevan säveltäjälle inspiroiva, koska käsillä on tavallista suurempi mahdollisuus tyylirajojen ylittämiseen ja tyylilliseen vapauteen. Omasta näkökulmastani tämä vapaus on kuitenkin suhteellista. Nimittäin musiikillisesti ja ilmaisullisesti hyviä ja toimivia erilaisten musiikillisten materiaalien kohtaamistapoja on monityylisyydessä huomattavasti vähemmän kuin yhtenäisen tyylin puitteissa. Niiden toimivuus ja mielekkyys yksinomaan suurehkossa mittakaavassa estää moniulotteisen ja hienosyisen suhdeverkoston syntymisen musiikin ja ilmaisun sisään.

Tässä konsertossa ei ole kyse tyylillisestä heterogeenisyydestä, vaikka eri musiikkityylien läsnäolo lähes nurkan takana olikin varsin inspiroivaa sävellysvaiheessa. Sen sijaan materiaali on heterogeenistä siinä mielessä, että teoksessa on esimerkiksi selvästi erilaisia harmonioita ja erityisesti saksofonilinja on äänimateriaaliltaan hyvin heterogeeninen kokonaisuuden suhteen.

Teoksen kolmessa osassa konsertoivuus ilmenee eri tavoin. Ensimmäisessä ja viimeisessä osassa se tulee esiin solistin suhteessa erilaisiin ennalta määriteltyihin ajallisiin ja rytmisiin rakenteisiin. Poeettisempi ilmaus asialle olisi esimerkiksi vertaus yksilön ja vääjäämättömästi toimivan maailman suhteeseen. Tämä suhde on osissa erilainen; ensimmäisessä osassa soolo-osuus reagoi identiteettinsä mukaan tiettyihin orkesterin tapahtumiin, kolmannessa osassa solisti leikkii tai pelaa orkesterin kanssa muuttuvien nopeuksien ja syklisten hahmojen erilaisilla vaiheilla ja painotuksilla. Keskimmäinen osa on ensisijaisesti soittimellislähtöinen variaatiosarja yksinään puhelevalle saksofonille.

Monivuotinen yhteistyöni Olli-Pekan kanssa on konserton myötä tullut tiettyyn pisteeseen. On ollut erityinen ilo työskennellä ennakkoluulottoman ja erinomaisen muusikon kanssa monessa erilaisessa yhteydessä.

Konsertto on valmistunut LUSESin tilaussävellysapurahan tuella ja on omistettu Olli-Pekka Tuomisalolle.

© Perttu Haapanen (2003)


Instrumentation

1111 2110 01 0, str, asax solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Olli-Pekka Tuomisalo, alto saxophone, Uusi Nuori Kamariorkesteri (the UNKO Orchestra), cond. Dmitri Slobodeniuk, Helsinki, November 22, 2003


Commisioned by / dedications

Commissioned by Uusi Nuori Kamariorkesteri UNKO (the UNKO Orchestra), dedicated to Olli-Pekka Tuomisalo


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF17899


+ Add information