Concertino nro 2

by Harri Wessman

pianolle ja kamariorkesterille

Empty sheet

Harri Wessman

Concertino nro 2

Fennica Gehrman

Description

Tämän yksiosaisen pienen pianokonserton tilasi Yhtyneet Kuvalehdet Oy juhlistaakseen uuden toimitalonsa vihkiäisiä syksyllä 1987. Sen esitti ja levytti silloin Risto Lauriala ja Jorma Panulan johtama Sibelius Chamber Orchestra. Tilaajalla oli alun perin vaikka minkälaisia muitakin suunnitelmia tämän teoksen varalle. Sen piti sopia talon rakentamisprosessia kuvaavan videofilmin taustamusiikiksi. Siihen tuli sisältyä tunnusmusiikinomainen melodia, jota voitaisiin käyttää mainosmusiikkina. Sen piti tavalla tai toisella kuvata tuon upean talon arkkitehtuuria. Kun musiikki oli äänitetty hyvissä ajoin ennen vihkiäisiä, tilaaja oli kuitenkin sitä mieltä että se oli hiukan liian surumielistä. Videofilmiin pantiin muuta musiikkia ja mainosmusiikkiajatuksesta luovuttiin niinikään. Se oli minulle oikeastaan helpotus, mutta muodoltaan tämä teos noudattaa kuitenkin melkein sekunnilleen tuon videofilmin käsikirjoitusta ja ajoitusta. Kuulija tunnistanee sen kohdan, minkä piti olla ’tunnari’: noin puolenvälin jälkeen, kun musiikkia on jatkunut viitisen minuuttia, rytminen liike vilkastuu ja vakiintuu ja orkesteri laulaa laajakaarisen melodian, jonka piano pian toistaa.

© Harri Wessman, 1991

Denna lilla pianokonsert i en sats beställdes av Yhtyneet Kuvalehdet Oy till invigningen av det nya ämbetshuset hösten 1987. Risto Lauriala och Sibelius Chamber Orchestra under ledning av Jorma Panula uruppförde den samt spelade in densamma på skiva. Beställaren hade ursprungligen en mängd planer för detta beställningsverk. Det skulle kunna användas som bakgrundsmusik för en videofilm som visade husets olika byggnadsskeden. Det skulle innehålla en lätt igenkännbar melodi som skulle kunna användas som signatur i reklaminslag. Det skulle på ett eller annat sätt beskriva det ståtliga husets arkitektur. Fastän musiken var inspelad i god tid före invigningen, tyckte beställaren dock att den var litet för melankolisk. Videofilmen förseddes med annan musik och planerna på musiken i reklaminslag skrinlades likaså. Det var egentligen en lättnad för mig, men till sin uppbyggnad följer verket trots allt videofilmens synopsis och idé nästan på sekunden. Lyssnaren torde kunna känna igen det ställe där ’signaturen’ skulle ha funnits: ungefär halvvägs i stycket när musiken pågått i ca 5 minuter, blir den rytmiska rörelsen livligare och stabiliserar sig och orkestern sjunger en melodi med långa legatobågar, en melodi som snart återkommer i pianostämman.

© Harri Wessman, 1991


Instrumentation

1110 0000 00 0, str, pno solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Risto Lauriala, piano, Sibelius Chamber Orchestra, cond. Jorma Panula, Helsinki, September 9, 1987.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Yhtyneet Kuvalehdet Oy.


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.