Conception

by Sampo Haapamäki

Double Concerto for quarter-tone guitar, quarter-tone accordion and orchestra of 41 musicians, Kaksoiskonsertto neljäsosasävelaskelkitaralle, neljäsosasävelaskelharmonikalle ja orkesterille (41 muusikkoa)

Empty sheet

Sampo Haapamäki

Conception

Instrumentation

2222 2200 10 1, str, quarter-tone guit solo, quarter-tone acc solo [pic, bcl, str: 87543]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Veli Kujala, acc, Juuso Nieminen, guit, Tapiola Sinfonietta, cond. Hannu Lintu, April 25, 2014, Espoo, Finland


Commisioned by / dedications

Commissioned by Tapiola Sinfonietta and dedicated to Veli Kujala and Juuso Nieminen.


Program note

Conception (2012, 30 min) is a double concerto for quarter-tone guitar, quarter-tone accordion and orchestra of 41 musicians. The composition was commissioned by Tapiola Sinfonietta. The double concerto is in three movements, with the second movement leading directly into the third without pause. In the third movement there is a cadenza consisting of both free and structured improvisation.

Juuso Nieminen’s quarter-tone guitar was made by Keijo Korelin in Finland in 2014. It is an ordinary, normally-tuned 6-stringed concert guitar with added quarter-tone frets all along the fingerboard. The distance between adjacent frets on the string is thus a quarter-tone instead of a semitone.

Veli Kujala invented a quarter-tone accordion in 2005. It differs physically from a standard concert accordion in that it has quarter-tone reed blocks instead of the conventional ones, thus enabling the player to produce a complete quarter-tone scale over almost five octaves. The quarter-tone reed blocks were designed by Kujala and made by the Pigini accordion factory in Italy in 2006. The tuning system used in the quarter-tone guitar and the quarter-tone accordion is the quarter-tone equal temperament, in which the scale divides an octave into 24 equal-ratio steps.

Today many composers are interested in using microintervals. This increases demand for instruments able to produce them. The quarter-tone guitar and the quarter-tone accordion are certain answers for this demand.

The double concerto Conception is dedicated to Veli Kujala and Juuso Nieminen.

Sampo Haapamäki


Conception (2012, 30 min) on kaksoiskonsertto neljäsosasävelaskelkitaralle, neljäsosasävelaskelharmonikalle ja 41 hengen orkesterille. Sävellyksen on tilannut Tapiola Sinfonietta. Teoksessa on kolme osaa, joista toinen ja kolmas soitetaan yhteen. Kolmannessa osassa olevan kadenssin rakenne on kahtalainen, se koostuu sekä täysin vapaasta että strukturoidusta solistien improvisaatiosta.

Juuso Niemisen neljäsosasävelaskelkitaran on rakentanut Keijo Korelin vuonna 2014. Neljäsosasävelaskelkitara on normaalilla virityksellä varustettu tavallinen 6-kielinen konserttikitara, johon on koko otelaudan matkalta puolisävelaskelittain olevien nauhojen väleihin kuhunkin lisätty nauha. Siten samalla kielellä soitettaessa vierekkäisten nauhojen väli on neljäsosasävelaskel (puolisävelaskeleen sijasta).

Veli Kujala on keksinyt neljäsosasävelaskelharmonikan vuonna 2004. Neljäsosasävelaskelharmonikan merkittävin ero standardiin konserttiharmonikkaan verrattuna on, että sen kielipenkit on vaihdettu neljäsosasävelaskelkielipenkkeihin, joilla voi tuottaa miltei viisioktaavisen täysneljäsosasävelaskelasteikon. Neljäsosasävelaskelkielipenkit on suunnitellut Veli Kujala ja rakentanut Pigini, harmonikkatehdas Italiassa, vuonna 2006. Sekä neljäsosasävelaskelkitarassa että neljäsosasävelaskelharmonikassa käytetään tasavireistä neljäsosasävelaskelviritysjärjestelmää, jossa oktaavi on jaettu 24 yhtä suureen osaan.

Nykyään monet säveltäjät ovat kiinnostuneet käyttämään mikrointervalleja. Tämä on synnyttänyt tarpeen kehittää lisää instrumentteja, joilla niitä voidaan tuottaa. Neljäsosasävelaskelkitara ja neljäsosasävelaskelharmonikka ovat eräitä vastauksia tähän tarpeeseen.

Kaksoiskonsertto Conception on omistettu Veli Kujalalle ja Juuso Niemiselle.

Sampo Haapamäki


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.