Concerto for Clarinet and Orchestra

by Sebastian Fagerlund

Empty sheet

Sebastian Fagerlund

Concerto for Clarinet and Orchestra

Edition Peters

Description

Mitt samarbete med klarinetisten Christoffer Sundqvist, som egentligen inleddes redan 1998 med verket 'Emanations' har i och med klarinettkonserten nått ett nytt och intressant mål. Christoffers briljanta, fördomsfria och oerhört virtuosa klarinetism har i hög grad fungerat som inspirationskälla för konserten och satt sin prägel på de musikaliska karaktärerna i den.

Klarinettkonserten består av fyra delar; I den första delen 'Entrata' väcker klarinetten orkestern till liv genom presentationen av olika musikaliska material. Den första delen övergår utan avbrott till den andra delen 'Rituale' där rollerna mellan klarinett och orkester börjar förändras och utvecklas. Ett kort intermezzo med uppåtgående tonföljder bildar en övergång till den långsamma och intensiva tredje delen 'L´ombra muta'. Nya nivåer och perspektiv i musiken öppnar sig, men samtidigt skapas en rörelse inåt gentemot det fördolda. Efter den tredje delen följer ett andra intermezzo i form av klarinettens kadens. Det vilda solot leder in i den fjärde och avslutande delen 'Urbana' som är ett minimalistiskt, dansant och virtuost scherzo.

Klarinettkonserten som är Chistoffer Sundqvists och Korsholms Musikfestspels beställningsverk har komponerats med understöd från Madetoja Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto och Korsholms Musikfestspel. Konserten är dedikerad till Christoffer Sundqvist.

© Sebastian Fagerlund 2006


Instrumentation

2222 2210 11, pno, str, cl solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere

Christoffer Sundvist, clarinet, Vaasa City Orchestra, cond. John Storgårds, Korsholm Music Festival, Korsholm, July 5, 2006


Movements

1. Entrata, 2. Rituale, 3. L'ombra muta, 4. Urbana


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Korsholm Music Festival, John Storgårds and Christoffer Sundqvist


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.