Circulus

by Erik Bergman

Empty sheet

Erik Bergman

Circulus

Fennica Gehrman

Description

Circulus coincides with a change of style in Bergman’s output. While he is moving on from his dodecaphonic-serialist period and thus from row technique, he has not yet reached the timbre stage drawing on improvisation and aleatory characteristic of his later works. Dominant features of the work are the complex rhythms and rich timbres, both enhanced by the extensive use of percussion instruments. Melody, by contrast, is assigned very much a secondary role.

© Kimmo Korhonen, November 1998

(translated by © Susan Sinisalo, February 1999)

Circulus sijoittuu tyylilliseen murrosvaiheeseen Bergmanin uralla. Yhtäältä hän on luopunut dodekafonis-sarjallisesta vaiheestaan ja siten riviteknisestä lähtökohdasta. Toisaalta hän ei ole vielä siirtynyt siihen improvisaatiota ja aleatorisuutta hyödyntävään väri-ilmaisuun, joka on ominaista hänen myöhemmälle tuotannolleen. Teoksessa keskeisellä sijalla ovat kompleksinen rytmiikka ja rikkaat sointivärit, joita kumpaakin elävöittää runsas lyömäsoittimisto. Sen sijaan melodinen elementti jää täysin sivurooliin.

© Kimmo Korhonen, November 1998


Instrumentation

2222 4221 14 1, cel, str [pic, ehn]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

op. 58


Premiere

Helsinki Philharmonic Orchestra, cond. Jorma Panula, Sibelius Festival, Helsinki, May 21, 1965


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Sibelius Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.