Chantecler

by Ernest Pingoud

Empty sheet

Ernest Pingoud

Chantecler

Music Finland

Description

Chantecler is a fairly small, concise work refreshingly asymmetrical in form and lies somewhere between Impressionism and late Romanticism. The first half is dominated by a lively, colourful scherzo mood. This is later contrasted by the melodic romanticism bearing echoes of the Russian Romantics. The scherzo section does not, contrary to expectation, reappear in its entirety, being reduced to no more than a few fragmentary gestures.

© Kimmo Korhonen, 3/2000

(translated by © Susan Sinisalo)

Chantecler on suppeahko mutta muodoltaan raikkaasti epäsymmetrinen kokonaisuus, jonka musiikki sijoittuu impressionismin ja myöhäisromantiikan välimaastoon. Teoksen alkupuolta hallitsee ilmavan värikäs ja eloisa scherzo-sävy. Vastakkaista ulottuvuutta edustaa laulava romanttisuus, jossa kuuluu venäläisten romantikkojen vaikutusta. Scherzo-jakso ei odotuksista poiketen kuitenkaan palaa täydessä mitassaan vaan jää muutamien katkelmallisten eleiden varaan.

© Kimmo Korhonen, 3/2000


Instrumentation

3322 4331 12 1, cel, str [1pic, 1ehn]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

op. 15


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF9783


+ Add information