Chains of Camenæ

by Veli-Matti Puumala

for chamber orchestra

Empty sheet

Veli-Matti Puumala

Chains of Camenæ

Fennica Gehrman

Description

Chains of Camenae lähti liikkeelle melko abstrakteista muotoideoista. Halusin asettaa itselleni tiettyjä globaaleja enneakkoehtoja ja tilastollisia, suuntaa-antavia sääntöjä, joiden parissa minun tulisi selviytyä ja jotka tuli sovittaa yhteen yksityiskohtaisempien musiikillisten ideoitten kanssa. Mielessäni oli noin viidentoista minuutin mittainen kappale, jossa erilaiset muotoon vaikuttavat osatekijät limittyisivät ja muodostaisivat omia itsenäisiä hahmojaan. Niinpä esim. kappaleen tempokaraktereja suunnitelmassani oli viisija kiihdytyksineen ja hidastuksineen yhteensä kahdeksan, eri periaattein valittuja erilaisia soitinryhmiä 13, eri pituisia muotoyksikköjä (sekunnista kuuteen minuuttiin) 21 jne. Kunkin näistä osatekijöistä tuli noudattaa omaa polveilevaa kehityskulkuaan. Tempon tuli nopeutua alun Largosta lopun Prestoon, musiikin tiheysasteen tuli johdannon jälkeisen suuren kompleksisuuden jälkeen vähitellen yksinkertaistua jne. Tämän yleissuunnitelman lisäksi kappaleen pienyksiköiden sisällä eri parametrit noudattivat omia funktioitaan, niin että eri jaksoissa kukin parametri (dynamiikka, rakeisuus, harmoninen väri, topiikka jne.) vuorollaan nousi etualalle.

Suunnitelmien tekeminen on hauskaa, systeemien ja mekanismien kehittely viehättää, mutta vaikeudet kasautuvat siinä vaiheessa kun parametrien polyfonia täytyy yrittää puristaa (tai houkutella) musiikillisesti mielekkäiksi ratkaisuiksi tai kun jatkuvasti esiin nousevat musiikilliset detajit ja niiden vaatimat kasvumahdollisuudet eivät millään istu yksiin muotoideoiden kanssa. Tiukat ennakkoehdot saattavat muuttua kahleiksi (Chains!) Halusin kuitenkin tämän kappaleen kohdalla olla niin uskollinen kuin mahdollista noille alkuperäisille suunnitelmille. Kappaleen alkupuolen teknisesti ’ahtaiden’ jaksojen jälkeen tuntui vapauttavalta tuo kappaleen ensimmäiseltä kolmannekselta alkava kuuden minuutin jakso, jonka määrittelynä oli ainoastaan työotsikko: Timbre (joka sekin muuttui). Tuosta kuuden minuutin jaksoista kasvoikin sitten pitkälinjainen, limittyvien tapahtumien ketju (Chains).

Kappaleen loppu noudattaa hengeltään tuota alkuperäistä suunnitelmaa, vaikka yksityiskohtien tasolla kestosuhteet ja jaksojen järjestys hieman muuttuivatkin. En halunnut kahlita musiikillisten ideoiden virtaa, korkeintaan ohjata sitä hieman. Nopean koodan ohuet harmoniat ja motorinen liike tuntuivat välttämättömiltä keskivaiheen sointukompleksien jälkeen.

© Veli-Matti Puumala (1996)

(kommentti sävellyksen kantaesitykseen 11.3.1996)


Instrumentation

2121 2110 02 0, pno, str [[1.fl+pic,2.fl+pic+afl,ob+ehn,1.cl+piccl,2.cl+bcl,fag+cfafg,2.cor+perc,], btrb,pno+perc,str:min 22321.]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

(original version): Avanti! Chamber Orchestra, cond. Stefan Karpe, Musica nova Helsinki, Helsinki, March 11, 1996Fp (revised version): Ensemble Intercontemporain, cond. Susanna Mälkki, Paris, September 28, 2007


Commisioned by / dedications

Original version commissioned by the Finnish Broadcasting Company


PDF for promotional use

 Download


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.