Capriccio

by Harri Wessman

puhallinnonetille

Empty sheet

Harri Wessman

Capriccio

Music Finland

Description

Capriccio puhallinorkesterille syntyi seuraavassa järjestyksessä: ensin valmistui musiikki, viikkoa ennen kantaesitystä, sitten stemmat ja viimeiseksi nimi. Nimen säveltäminen oli vaikein tehtävä, mutta inspiroiduin Michael Praetoriuksen (s. 1571) määritelmästä, jonka mukaan capriccio on: ’jos joku ryhtyy kirjoittamaan fuugaa mielensä mukaan, mutta ei pysy siinä pitkään, vaan – kun hänen mieleensä juolahtaa – aloitaa uuden.’

Oikun idea toteutuu muun muassa siten, että finaali elehtii ranskalaisen alkusoiton (!) tavoin, voikka tämä sävellys toisaalta rakentuu hyvin yhtenäisen temaattisen aineiston varaan. Kaikki osat ovat mahdollisimman suppeita. Aäriosat olen kirjoittanut erityisen musikanttisiksi. Ne on soitettava röyhkeän temperamentikkaasti. Väliin jää andantino, oi-oi-oi, muiden puhaltimien samettiselle matolle levittäytyvä englannintorven jo oboen unelma. Kuulen jo etukäteen mielessäni äänet, jotko herjaten puhuvat hunajasta tai vaaleanpunaisista perhosista auringonlaskussa. Kuitenkin olen aivan vakavasti sitä mieltä, että unelmointi on vaaraton ihmisoikeus, jonka tulkiksi musiikki sopii aivan erityisen hyvin. Ja oikeastaan, jos kuuntelemme aivan tarkkaan, andantinossakin kontrafagotin harvakseen pörähtelevät härnäävät trillit paljastavat kaukaisen hienovaraisesti, että tässäkin keitossa on pisara... olisiko se... myrkkyä?...

© Harri Wessman, 1989

(Helsingin kaupunginorkesteri)

(kommentti teoksen kantaesitykseen 15.4.1989)

Capriccio för blåsnonett fullbordades i följande ordning: Först blev musiken färdig, en vecka före uruppförandet, sedan stämmorna, och allra sist namnet. Det var svårast att komponera namnet, men jag blev inspirerad av Michael Praetorius (f. 1571) definition av capriccio: ’Om någon börjar skriva en fuga hur han än må vilja, men inte håller länge fast vid den, utan – om han kommer att tänka på någonting annat – inleder en ny.’

Idén av nyckfullhet framträder bland annat så, att finalen gestikulerar som en fransk uvertyr (!), fast å andra sidan är det tematiska materialet i den här kompositionen mycket enhetligt. Alla satserna är så komprimerade som möjligt. De yttre satserna har jag skrivit särskilt musikantiskt. De skall spelas fräckt och temperamentfullt. I den mellersta satsen, andantino, oj-oj-oj, breder sig engelska hornets och oboens dröm ut över de övriga blåsinstrumentens sammetsmatta. Jag hör i mitt innersta inne förvisso redan i förväg de stämmor som i hånande ordalag talar om honung eller ljusröda fjärilar i solnedgången. Ändå anser jag med fullt allvar, att det är en ofarlig mänsklig rätt att få drömma och att det är någonting som musiken alldeles särskilt väl kan tolka. Och egentligen, om vi lyssnar mycket lyhört, kan vi kontrafagottens sparsamma drillar höra en fjärran påpekning om att det även i den här soppan finns en dropp av... skulle det vara... gift?...

© Harri Wessman, 1989

(Helsingfors stadsorkester)

(programmkommentar till verkets uruppförande den 15 april 1989)


Instrumentation

2ob, 2cl, 2bsn, cbsn, 2hn


Category

Chamber Works


Premiere

Wind section of the Helsinki Philharmonic Orchestra, Helsinki, April 15, 1989.


Movements

1. Allegro molto , 2. Andantino , 3. Andante Allegro


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Philharmonic Orchestra.


Archive number

MF10136


+ Add information

Score


31 pages
Special size

13.20 € 12.00 € excl. vat

Parts


33 pages
Special size

16.50 € 15.00 € excl. vat