Broken Contours for string quartet

by Asta Hyvärinen

Empty sheet

Asta Hyvärinen

Broken Contours for string quartet

Music Finland

Description

Onko nykymusiikissa mahdollista (tai sallittua) käyttää melodioita tai puhua tonaalisuudesta? Useat säveltäjät vastaavat tähän kysymykseen kieltävästi, mutta samaan aikaan heidän musiikkinsa antaa aivan päinvastaisen vastauksen. Itse olen tutkinut melodian käytön mahdollisuuksia laajemmassa merkityksessä, ja tällainen ajattelu on keskeisellä sijalla Jousikvartetossani Broken Contours, jonka materiaalin perustana on 12 erilaista melodista kontuuria. Selvimmin nämä kontuurit - melodiset arkkityypit - ilmenevät 2. viulun, alton ja sellon osuuksissa, mutta niitä esiintyy ajoittain myös 1. viululla, jonka osuus on kirjoitettu viimeisenä. Sävel- / äänimateriaali on tässä kappaleessa alistettu tuottamaan kyseisiä melodisia kontuureja, joiden mitta vaihtelee kuudestoistaosanuotista useamman tahdin mittaiseen yksikköön. Keskeisellä sijalla kappaleessa on melodisten linjojen suunnat ja erilaiset muodot sekä niiden muodostamat päällekkäiset rakenteet. Sävellystä voisi luonnehtia melodisten kontuurien kontrapunktiksi, jonka virtuoosisuus syntyy jatkuvasta soittotekniikoiden varioimisesta.

© A. Hyvärinen, 2002


Instrumentation

2vln, vla, vlc


Category

Chamber Works


Premiere

Uusinta Quartet, Järvenpää, October 3, 2002.


Archive number

MF17421


+ Add information