Bow-wow

by Riikka Talvitie

guitar concerto, Guitar Concerto

Empty sheet

Riikka Talvitie

Bow-wow

Music Finland

Description

Antaessani kitarakonsertolle nimen Bow-wow tarkoitukseni oli leikkisästi kertoa yleisölle, että konsertossa käytetään sähköjousta (engl. e-bow). E-bow on kädessä pidettävä, pattereil¬la toimiva elektroninen laite, jonka tuottama magneettikenttä saa kitaran metallikielet vä¬rähtelemään, ikään kuin kitaristi soittaisi pitkiä ääniä jousella. Kitaran äänet ovat maagisia ja laulavia, ja ne syttyvät erittäin hitaasti.

E-bow kehitettiin alun perin sähkökitaralle 1960-luvun lopulla ja sitä onkin käytetty paljon rock- ja jazzmusiikissa. Vähitellen sähköjousi on myös löytänyt tiensä nykymusiikin pariin. Sähköjousta voi mielikuvituksekkaasti yhdis¬tää sellaisiin soittimiin, joiden kielet reagoivat magneettikentän voimaan, kuten kantelee¬seen, harppuun tai pianoon.
Konserttoni on kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisältää pitkiä hitaita jaksoja, joissa kitara verhotaan salaperäisiin kudelmiin. Osan ytime¬nä on kitaran kadenssi, jota cembalo värittää koristeellisilla eleillään.

Toinen osa alkaa orkesterin ylväillä, kello¬maisilla soinnuilla, jotka muuttuvat vähitellen juoksevaksi scherzoksi. Lennokkaan tikutuksen seassa vilistää kitara päättömästi liukuen.

Kitaran viritys on perinteinen läpi kon¬serton. Säveltäessäni pyrin hyödyntämään soittimen vapaiden kielten ja luonnollisten huiluäänten sointia koko orkesterin harmonia¬maailmaa luodessani, mikä ei olisi onnistunut ilman tiivistä yhteistyötä solisti Petri Kumelan kanssa.

Kappaleen nimi voisi viitata myös moneen muuhun asiaan, esimerkiksi intiaaniheimojen pitkiä kansanjuhlia kutsutaan nimellä pow-wow. John George Hohmanin kirja Pow-wows sen sijaan sisältää Pennsylvaniaan muuttanei¬den saksalaisten immigranttien kansanparan¬nuskeinoja: rukouksia, loitsuja ja rituaaleja. Bow-wow löytyy myös sellaisen kirjan kannes¬ta, jonka avulla voit valita koirallesi nimen.

Ennen kuin uusia merkityksiä ilmenee, lo¬petan rap-artisti Bow Wow’n sanoihin: ”I pro¬mise Bow won’t bite, Bow will behave”

© Riikka Talvitie 2009

När jag gav gitarrkonserten namnet Bow-wow ville jag skämtsamt upplysa publiken om att det förekommer elstråke (eng. e-bow) i konserten. E-bow är en elektronisk, batteridriven apparat vars magnetfält får gitarrens metallsträngar att vibrera som om gitarristen skulle spela på strängarna med stråke. Tonerna som uppstår är magiska och sångbara och framtonar mycket långsamt.

E-bow utvecklades ursprungligen för elgitarr i slutet av 1960-talet och har använts mycket i rock- och jazzmusik. Småningom har elstråken också funnit sin väg till nutidsmusiken. Elstråken kan kombineras fantasifullt med alla instrument som reagerar på kraften i magnetfältet, såsom kantele, harpa eller piano.

Min konsert har två satser. Den första satsen innehåller långa och långsamma avsnitt där gitarren sveps in i mystiska vävar. Satsens kärna är gitarrens kadens, som cembalon färg-ar med sina dekorativa gester.
Den andra satsen börjar med upphöjda, klocklika klanger från orkestern. Klangerna förvandlas småningom till ett löpande scherzo. Bland det flyhänta tickandet kilar gitarren omkring med huvudlösa glidningar.

Gitarrens stämning är traditionell konserten igenom. När jag komponerade ville jag utforma orkesterns samlade harmonivärld på ett sätt som utnyttjar klangen från gitarrens lösa strängar och naturliga flageoletter, vilket inte skulle ha lyckats utan ett tätt samarbete med solisten Petri Kumela.

Styckets namn kunde hänvisa till mycket annat, t.ex. indianstammarnas långa folkfester kallas pow-wow. John George Hohmans bok Pow-wows innehåller för sin del folklig läkekonst som har tillämpats bland tyska immigranter i Pennsylvania: böner, besvärjelser och ritualer. Bow-wow står också på pärmen till en bok med vars hjälp du kan välja ett namn för din hund.
Innan det dyker upp ytterligare betydelser avslutar jag med rapartisten Bow Wows ord: ”I promise Bow won’t bite, Bow will behave”

© Riikka Talvitie 2009


Instrumentation

2222 2200 10 0, cel/pno, str, guit solo


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Premiere Fp: Petri Kumela, guitar; Tapiola Sinfonietta, Dmitri Slobodeniouk, cond. Espoo, May 15, 2009
PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF20822


+ Add information

Solo part


12 pages
A4-portrait

7.44 € 6.00 € excl. vat

Score


86 pages
A3-portrait

33.00 € 30.00 € excl. vat