Basfortel

by Veli-Matti Puumala

for Bass Clarinet, Piano+MIDI Keyboard&live electr

Empty sheet

Veli-Matti Puumala

Basfortel

Fennica Gehrman

Description

Basfortel is scored for two players but is in fact a trio. In addition to the grand piano the pianist plays a Midi keyboard placed over the piano keys. I wanted to write a piece that expands the piano-clarinet duo setup with electronics, either so that the material of the Midi keyboard comes close to the sound of some imaginary keyboard instrument, in which case it contributes to the music-making with its own independent timbre, or so that the material is so highly processed that it becomes some strange, unknown instrument or source of sound. All the Midi keyboard material is taken from the bass clarinet and piano sounds processed in different ways in the spirit of musique concr6te. I wanted to think of the Midi keyboard part as a sort of link between the piano and clarinet that could if necessary slip off into totally uncharted waters. The Midi keyboard part now heard is thus one possible way of mapping the vast material. There is very little sound synthesis proper in the piece, and the bulk of the material is produced by combining and transposing various alien ideas. The lexicon effect, now almost a museum piece, creates various delays and echoes and plays an important role in the electronics. The work was written for and is dedicated to Heikki Nikula and Heini Kärkkäinen along with Jussi Liimatainen, my invaluable assistant in the experimental studio.

© Veli-Matti Puumala

translation by © Susan Sinisalo

Basfortel on kirjoitettu kahdelle soittajalle, mutta oikeastaan kyseessä on trio. Pianisti soittaa flyygelin lisäksi midi-koskettimistoa, joka on asetettu flyygelin koskettimiston päälle. Halusin kirjoittaa kappaleen, jossa piano-klarinetti-duoasetelmaa laajennetaan elektroniikalla joko niin että midi-koskettimiston materiaali on lähellä jonkun kuvitteellisen kosketinsoittimen ääntä, jolloin se osallistuu musisointiin omana itsenäisenä värinään ta sitten sen materiaali on niin pitkälle muokattua, että siitä muodostuu jokin outo, tuntematon soitin tai äänilähde. Koko midi-koskettimiston materiaali on peräisin bassoklarinetin ja pianon äänistä, joita on muokattu eri tavoin konkreettisen musiikin hengessä. Halusin ajatella midi-koskettimiston osuutta eräänlaisen pianon ja klarinetin välisenä linkkinä, joka tarvittaessa voisi liukua myös aivan tuntemattomille alueille. Nyt kuultava midi-koskettimiston osuus on täten yksi mahdollinen rajaus tuosta valtavasta materiaalikentästä. Varsinaista äänisyn teesiä kappaleessa on hyvin vähän, pääosa ma teriaalista on saatu erilaisia vieraita asioita yhdistelemällä ja transponoimalla. Tärkeä osuus elektroniikassa on myös kahdella jo kohta museaalisella lexicon-efektilaitteella, joilla luodaan erilaisia viiveitä ja kaikuja. Teos on kirjoitettu ja omistettu Heikki Nikulalle ja Heini Kärkkäiselle sekä kokeilustudiossa korvaamattomana apuna kanssani olleelle Jussi Liimataiselle.

© Veli-Matti Puumala


Instrumentation

bcl, pno+synth, live electr


Category

Chamber Works, Electro-acoustic Works


Premiere

Heikki Nikula, bass clarinet, Heini Kärkkäinen, piano and keyboard, Juhani Liimatainen, live electronics, Savoy Theatre, Helsinki, Concert of the 20th Anniversary of the Experimental Studio of the Finnish Broadcasting Company, December 7, 1993


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Finnish Broadcasting Company


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.