Azonal

by Max Savikangas

for Viola and Ensemble

Empty sheet

Max Savikangas

Azonal

Music Finland

Description

The title Azonal (without zones) refers to the type of musical form of the piece; transitions between different musical materials occur without clear boundaries or cuts between them.

The solo part utilizes extended playing techniques and sounds resulting, such as circular bowing, whisked whistle, glissando repetition and rumble, which the 12-member ensemble reflects - not as effects added afterward, but as an integral part of musical expression.

By the end of the piece there is a solo cadenza, which can be also performed as a separate solo viola piece under the title Azonal Advice (which is an anagram from the words Viola Cadenza). I composed this piece already in 2009 with the intention that it would be later integrated into as a cadenza of a concertante work for viola and ensemble. The cadenza is not fully written out, but utilizes the Directed Modular-Transformative Improvisation Technique developed by me. Including improvisation means, I hope, that each performance will be somewhat different, which might help the piece to stay fresh and interesting over several performances.

I would like to express my sincere gratitude to Uusinta Ensemble and its Artistic Director, composer Ville Raasakka for commissioning Azonal. Uusinta Ensemble has been - and still is - very important for me as a violist and composer. It is inspiring indeed that there is a collective of musicians and composers, which knows me and which I know. No need to start from scratch each time. I would also like to thank the Commissioning Grant Committee of the Finnish Composers’ Copyright Society Teosto and the Sibelius Fund of the Society of Finnish Composers for making the composition of Azonal possible. I hope joy enjoy it!

Max Savikangas 2016

Azonal on englantia (zone = vyöhyke, azonal = vyöhykkeetön) ja viittaa vyöhykkeettömyyteen teoksen muodonnassa; siirtymät musiikillisten materiaalien välillä tapahtuvat vähitellen tai limittyen ilman terävästi piirtyviä rajoja jaksojen välillä.

Soolo-osuus hyödyntää kehittelemiäni laajennettuja soittotekniikoita ja niiden tuottamia sointeja kuten esim. circular bowing, whisked whistle, glissando repetition ja rumble, joita 12-jäseninen yhtye heijastelee - ei päälleliimattuina efekteinä, vaan elimellisenä osana musiikillista ilmaisua.

Lähellä teoksen loppua kuultava alttoviulun kadenssi on esitettävissä myös erillisenä sooloalttoviulukappaleena nimeltään Azonal Advice (anagrammi sanoista Viola Cadenza). Kadenssi ei ole kokonaan uloskirjoitettu, vaan hyödyntää kehittelemääni ohjattua modulaaris-transformatiivista improvisaatiotekniikkaa. Näin jokainen esitys on hieman erilainen, mikä toivoakseni auttaa teosta säilymään tuoreena ja kiinnostavana useidenkin esitysten jälkeen.

Haluan lämpimästi kiittää Uusinta Ensembleä ja sen taiteellista johtajaa, säveltäjä Ville Raasakkaa Azonalin sävellystilauksesta. Uusinta on ollut - ja on yhä - minulle säveltäjänä ja alttoviulistina erityisen tärkeä. On todella inspiroivaa, että on olemassa luotettava säveltäjä- ja muusikkokollektiivi, jonka tunnen ja joka tuntee minut - jonka kanssa ei tarvitse joka kerta alkaa alusta. Kiitokseni myös Teoston sävellystilaustoimikunnalle ja Sibelius-rahastolle sävellystyön mahdollistamisesta. Toivottavasti nautitte!

Max Savikangas 2016


Instrumentation

fl /pic, ob/ehn, cl, bcl, asax, hp, pno, 2vln, 2vla, vlc, db [vla solo]


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Premiere

Uusinta Ensemble, cond. Joszef Hars, sol. Max Savikangas, vla. Klang Concert Series, Helsinki Music Centre, Sonore Hall, February 8, 2016.


Commisioned by / dedications

Commissioned by Uusinta Ensemble.


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF23376


+ Add information