Armahda meidän päällem'

by Jaakko Mäntyjärvi

Have mercy upon us

Empty sheet

Jaakko Mäntyjärvi

Armahda meidän päällem'

Sulasol

Description

The text of the work consists of hymn no. 63 from the Finnish ‘Old Hymnal’ of 1701 and extracts from the Litany in the chorale book of 1702. The musical material is based on a folk hymn variant from Rauma. This piece is thus a spin-off of my choral drama SALVAT 1701, which is also based on the 'Old Hymnal'. The hymn material is used in a variety of ways, interspersed with a tenor solo intoning lines from the Litany, where the title of the piece may be found.

Structurally, the work falls into two sections. In the first, a relatively straightforward setting of the hymn tune alternates with lines from the Litany until the two elements come together with an aggressively whispered hymn stanza underpinning the detached tenor solo. In the second, the material passes through an edgy Medieval setting and a flowing Romantic texture to a serene baritone solo, after which the simple setting of the opening returns. A reference to the tenor solo concludes the work.

The genesis of this piece was unusual for me in that external events influenced the process to a considerable extent. An old friend of mine from my time at University, a fellow amateur choral singer with a fine tenor voice, named Markku Juvakka, fell seriously ill in spring 2002 and died in November at the age of 40. I was outlining alternatives for my commissioned piece for the King’s Singers at the time, and I found myself going back to the 'Old Hymnal' for a memorial work, hopefully more in comfort than in sorrow. The piece is dedicated to Markku’s memory, and the tenor solo thus suggested itself.

© Jaakko Mäntyjärvi, 2003

Teoksen tekstinä on Vanhan virsikirjan virsi no. 63 (Sun tykös turvaan, Jumala) sekä osia v. 1702 koraalikirjan litaniasta. Musiikin materiaali perustuu kansantoisintoon Raumalta. Teos on näin ollen jatko-osa tai kehitelmä (spin-off) Vanhaan virsikirjaan perustuvalle koraalidraamalleni SALVAT 1701 (2001). Virren materiaalia käytetään eri tavoin, ja sen lomaan sijoittuu tenorisoolo, jolle annetuista litanian säkeistä teoksen nimikin löytyy.

Rakenteellisesti teos hahmottuu kahteen jaksoon. Ensimmäisessä jaksossa virsisävelmän melko suoraviivainen käsittely vuorottelee litanian säkeiden kanssa, kunnes nämä elementit yhdistyvät aggressiivisesti kuiskatun virsisäkeistön jatkuessa irrallisen tenorisoolon alla. Toisessa jaksossa materiaali kulkee särmikkään keskiaikaisesti ja sulavan romanttisestikin seesteiseen baritonisooloon, jonka jälkeen alun yksinkertainen osuus palaa. Muistuma tenorisoolosta päättää teoksen.

Teoksen synty oli minulle epätavallinen sikäli, että ulkoiset tapahtumat vaikuttivat prosessiin poikkeuksellisen voimakkaasti. Vanha osakuntatuttuni, hienon tenoriäänen omaava amatöörikuorolaiskollega Markku Juvakka sairastui vakavasti keväällä 2002 ja kuoli marraskuussa 40 vuoden iässä. Olin tuolloin hahmottelemassa vaihtoehtoja King’s Singers -lauluyhtyeen tilausteosta varten, ja ajauduinkin sitten etsimään Vanhasta virsikirjasta materiaalia muistoteokseen. Lopputuloksena syntyi toivoakseni enemmän lohdullinen kuin synkkä teos, joka on omistettu Markun muistolle; tenorisoolo oli näin ollen itsestään selvä osatekijä.

© Jaakko Mäntyjärvi, 2003


Instrumentation

mixed choir SSAATTBB + male voice choir TTBB


Category

Vocal and Choral Works


Lyricist

Finnish 'Old Hymnal' of 1701


Premiere

The King's Singers (David Hurley, Robin Tyson, Paul Phoenix, Philip Lawson, Gabriel Crouch, Stephen Connolly), Helsinki, March 15, 2003.


Commisioned by / dedications

Commissioned by The King's Singers.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.