Arioso

by Paavo Heininen

Empty sheet

Paavo Heininen

Arioso

Fennica Gehrman

Description

Arioson säveltäminen oli yritys luoda uusi tasapaino konsonanssi- ja dissonanssielämysten välille, yritys toteuttaa uutta romantiikkaa ilman selviä muistumia romanttisen periodin sävelkielestä. Samalla se oli tutkimusretki: kuinka kauan voidaan musiikin välitöntä vastaanotettavuutta yksinkertaistamalla?, mikä hinta on uudesta romantiikasta maksettava? Minun vastaukseni muodostuu siitä käsityksestä, että joissakin muissa teoksissani olen ehkä lähempänä sitä musiikkia, jota vain minä yksin voin kirjoittaa ja jonka kirjoittaminen siis ensi sijassa on minun tehtäväni – toisaalta siitä tietoisuudesta, että juuri Arioso on minulle omista teoksistani kaikkein läheisimpiä ja että sen antamat tyylilliset kokemukset ovat jääneet ratkaisevasti värittämään myöhempien teosteni sävelkieltä.

Arioso valmistui huhtikuussa 1967, kantaesitys tapahtui Ulf Söderblomin johdolla Sibelius-Akatemian kamariorkesterin konsertissa.

© Paavo Heininen, 1981


Instrumentation

str


Category

Works for Orchestra or Large Ensemble


Opus no.

op. 16


Premiere

Sibelius Academy Chamber Orchestra, cond. Ulf Söderblom, Helsinki, 21 May 1967


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.