Anfangs... das erste Prelim

by Harri Suilamo

pedagogical

Empty sheet

Harri Suilamo

Anfangs... das erste Prelim

Ricordi

Description

Just under a decade ago the Association of Finnish Music Schools sought to add to the contemporary Finnish music repertoire by commissioning Finnish composers to write some small-scale chamber music suitable for teaching purposes, mainly at institute and conservatory level. My contribution to this project was Prelim, a work for two guitars completed in 1994. A couple of years later I wanted to continue this pedagogical project of my own accord – by cutting back even more radically by, among other things, abandoning the idea of ensemble. The result was Anfangs... for solo guitar, a set of four bagatelles based partly on the material for Prelim that would not exclude musical substance or interpretative challenge. The ease of Anfangs is concealed behind what may seem to be a rather more complex text, so that it is only apparent when the instrument is firmly in the player’s lap. It is to a great extent founded on the use of idiomatic musical resources that come naturally to the guitar – in slightly the same way as, say, on a more professional scale, the Preludes and Etudes by Heitor Villa-Lobos. The interpretation space of Anfangs acquires a new dimension when these four miniatures find their way into the repertoire of an experienced master.

© Harri Suilamo (2003)

Translated by © Susan Sinisalo (2003)

Hieman vajaa vuosikymmen sitten Suomen musiikkioppilaitosten liitto pyrki kartuttamaan uutta kotimaista sävellysrepertoaaria tilaamalla suomalaisilta säveltäjiltä sellaista pienimuotoista kamarimusiikkia, joka soveltuisi opetuskäyttöön lähinnä opisto- ja konservatoriotasolla. Oma panokseni tähän hankkeeseen oli 1994 valmistunut Prelim, teos kahdelle kitaralle. Parisen vuotta myöhemmin halusin jatkaa tätä pedagogista projektia omaehtoisesti — pelkistämällä entistäkin ankarammin, mm. luopumalla yhteismusisoinnista. Syntyi Anfangs... soolokitaralle, osaksi Prelimin materiaaliin pohjautuva neljän bagatellin sarja, jossa tähtäsin sellaiseen yksinkertaisuuteen ja helppouteen, joka ei sulkisi pois musiikillista substanssia tai tulkinnallista haasteellisuutta. Anfangsin helppous on kätketty hieman odotettua kompleksisemman nuottikuvan taakse siten, että se paljastaa itsensä vasta, kun soitin on tukevasti taitajansa sylissä. Se perustuu paljolti idiomatiaan, kitaralle luonteenomaisten musiikillisten keinovarojen hyväksikäyttöön — vähän samaan tapaan kuin vaikkapa, ammattimaisemmassa mittakaavassa, Heitor Villa-Lobosin preludeissa ja etydeissä. Anfangsin tähänastinen tulkinta-avaruus laajenee uuteen ulottuvuuteen näiden neljän miniatyyrin päädyttyä kokeneen mestarin ohjelmistoon.

© Harri Suilamo (2003)


Instrumentation

guit


Category

Pedagogical Works, Works for Solo Instrument


Premiere

Misa Jäggin, Romanshorn (Switzerland), November 8, 1996.


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.