Aarremaat

by Max Savikangas

Lands of Treasure

for vocal sextet and ensemble

Empty sheet

Max Savikangas

Aarremaat

Music Finland

Description

Max Savikangas: Lands of Treasure, concert version for vocal sextet and ensemble (2022)

Animated art film Lands of Treasure by artists group IC-98, for which I composed the music, was on display for the first time at the Serlachius Museum Gösta, Mänttä, Finland from September 25th 2021 until March 6th 2022.

The short musical motifs I composed were recorded in the studio by conductor Nils Schweckendiek and the vocal sextet of The Helsinki Chamber Choir: Tove Djupsjöbacka, Veera Kuusirati, Eira Karlson, Susanna Sippola, Martti Anttila and Jussi Linnanmäki.

The motifs were divided into four categories: 1) main music 2) solos with accompaniment 3) spectral and more dissonant chord materials, which took the form of both harmonic progression, musical ambience, polyrhythmic textures and declarative chord accents 4) speech choir segments (wind imitations, spoken asemantic syllbabic and concsonant textures), which created an interface toward sound design.

I composed the finished music from these motifs on a digital audio workstation, utilizing a modular composition technique i.e., by arranging the motifs sequentially, overlapping, stacking, etc. At some points six singers are realistically heard, at others a multiple. The music was quite extensive in duration, inevitably progressing, rugged, sculptural and mostly gloomy. In the beginning there were long episodes that invited the listener to step into the work to experience the space, and to feel the false spectral melodies produced by slowly sung diphthongs, which each listener would experience individually; the overlapping vocal slides created an aurora-borealis-like flickering spectral veil over the sung pitches.

There was no given semantic text in the music, as requested by IC-98. My solution was to have the choir sing with asemantic vowels and slow diphthongs which I composed into the music. The formant slides served both rhythmic, coloring and mentioned false melody function.

Also, as a byproduct, at certain moments in the music, where I had superimposed the polyrhythmic chord texture sung with different vowels and the consonant utterance speech choir texture, one might have imagined listening to a language that may had been, would be, or existed in some parallel reality.

The soundtrack was in Dolby Digital 5.1 Surround Sound format and the loudspeaker system was installed accordingly. Indeed, the music took advantage of the placement of its many different elements around the listener and their movement around the listener. For me as a composer, the immersion of sound in this case was one equal means of expression alongside melody, vocal expression, harmony, rhythm and tone of voice. Many thanks to sound designer Toni Ilo (Finnvox Cinepost), who not only made all the other sounds in the soundtrack and was responsible for the whole, but also realized the spatial dimension of the music in the studio according to my wishes!

My composition being premiered on November 27th 2022, Lands of Treasure for vocal sextet and ensemble (2022), is based on this soundtrack. The duration of the piece is ca 20 minutes and it is composed for six singers (SSAATB) and 7-members ensemble ((fl/picc/afl, cl/bcl, perc, vl, vla, sopr.sax/ten.sax, db). Since I composed the soundtrack using the mentioned modular technique, the linearly progressing concert version had to be composed all the way through. In addition, the music of the ensemble had to be composed from the very beginning.

For me the instrumentation of this concert version allows for a colorful tonal palette, and in addition, the singers get to take the voices from the ensemble (the material to be sung is not exactly easy, but of course such that it can be realised by professional singers). More polyphonic situations than just a six-voice vocal sextet also became possible. The composition is suitable for the echoing large hall of the Hyvinkää Art Museum, the venue of the first performance; sounding big when required, but not too loud.

I incorporated also some of the sound design materials of the original art animation (such as the hum of the wind, crackling of the trees, rustling of wings, tinkling of bells and mining sounds) for the ensemble, applying extended playing techniques.

I would like to warmly thank the Hyvinkää Orchestra and its general manager Charlotta Kivistö for the composition commission.

I hope you enjoy the music!

Max Savikangas 2022

Read More

Max Savikangas: Aarremaat, konserttiversio laulusekstetille ja yhtyeelle (2022)

Taiteiljaryhmä IC-98:n 53-minuuttinen taideanimaatio Aarremaat, johon sävelsin musiikkiraidan a cappella -laulusekstetille, oli ensiesityksessä Serlachius museo Göstassa Mäntässä 25.9.2021–6.3.2022.

Säveltämäni lyhyet musiikkiaihelmat äänitti studiossa Helsingin Kamarikuoron ammattimainen laulusekstetti: Tove Djupsjöbacka, Veera Kuusirati, Eira Karlson, Susanna Sippola, Martti Anttila ja Jussi Linnanmäki Nils Schweckendiekin johdolla.

Musiikkiaihelmat jakautuivat neljään kategoriaan: 1) päämusiikki 2) soolot säestyksen kera 3) spektrisointumateriaalit ja dissonanttisemmat sointumateriaalit, jotka omaksuvat sekä harmonisen kuljetuksen, musiikillisen ambienssin, polyrytmisten tekstuurien että julistavien sointuaksenttien tehtävän 4) puhekuoro-osuudet (tuuli-imitaatiot, puhekuorot ei-semanttisin tavuin, konsonanttitekstuurit), jotka loivat rajapintaa äänisuunnittelun suuntaan.

Valmiin musiikkiraidan koostin digitaalisella äänityöasemalla modulaarisella sävellystekniikalla, eli aihelmia peräkkäin, limittäin ja päällekkäin jne. asettelemalla. Joissain kohdin kuultiin realistisesti kuutta laulajaa, toisissa moninkertainen määrä. Kestoltaan varsin laaja musiikki oli vääjäämättömästi etenevää, jylhää, veistosmaista ja tunnelmaltaan pääosin synkkää. Alkupuolella oli pitkiä jaksoja, jotka kutsuivat kuulijaa astumaan sisään teokseen, kokemaan tilaa ja aistimaan diftongein laulettujen spektrisointujen aikaansaamia valemelodioita, jotka jokainen kokee yksilöllisesti; risteilevät vokaaliliu'ut loivat revontulimaisesti häilyvän spektrihunnun laulettujen sävelten ylle.

Musiikissa ei ollut IC-98:n toivesta annettu laulettavaksi semanttista tekstiä, vaan laitoin sekstetin laulamaan ei-semanttisin vokaalein ja hitain diftongein, joiden aikaansaamalla formanttiliu’uilla oli musiikkia rytmittävä, värittävä ja mainittuja valemelodioita luova tehtävä.

Lisäksi, sivutuotteena, tietyissä hetkin musiikkia, joissa olin asetellut eri vokaalein laulettavaa polyrytmistä sointutekstuuria ja konsonantein äänneltävää puhekuorotekstuuria päällekkäin, saattoi kuvitella kuulevansa kieltä, joka oli ehkä ollut, tulisi olemaan tai oli olemassa jossain rinnakkaistodellisuudessa.

Elokuvan ääniraita oli Dolby Digital 5.1. Surround Sound -formaatissa ja kaiutinjärjestelmä oli asennettu vastaavasti. Musiikkiraita hyödynsikin paljon eri elementtiensä sijoittelua kuulijan ympärille ja niiden liikettä kuulijan ympärillä. Minulle säveltäjänä äänen immersiivisyys oli tässä tapauksessa yksi tasaveroinen ilmaisukeino melodian, vokaali-ilmaisun, harmonian, rytmin ja äänenvärin rinnalla. Suurkiitos kuului äänisuunnittelija Toni Ilolle (Finnvox Cinepost), joka paitsi teki ääniraidan kaiken muun äänen ja vastasi kokonaisuudesta, niin myös toteutti studiossa musiikin tilallisen ulottuvuuden toiveideni mukaan!

Kantaesityksensä 27.11.2022 Hyvinkään taidemuseossa saavan sävellykseni Aarremaat, konserttiversio laulusekstetille ja yhtyeelle (2022) lähtökohtana on ollut mainittu musiikkiraita. Teoksen kesto on noin 20 minuuttia ja se on sävelletty kuudelle laulajalle (SSAATB) ja 7-jäseninelle soitinyhtyeelle (fl/picc/afl, cl/bcl, perc, vl, vla, sopr.sax/ten.sax, db). Koska sävelsin videon musiikkiraidan mainitulla modulaarisella tekniikalla, täytyi lineaarisesti etenevä konserttiversio säveltää läpi kokonaan. Lisäksi soitinyhtyeen soitettava täytyi säveltää aivan alusta alkaen.

Konserttiversion kokoonpano mahdollistaa mielestäni värikkään sointikuvan ja lisäksi laulajat saavat otettua yhtyeeltä äänet (laulettava materiaali ei ole aivan helppoa, mutta toki kuitenkin sellaista, että se ammattilaulajilta luonnistuu). Moniäänisemmät kuin pelkän laulusekstetin 6-ääniset tilanteet tulivat myös mahdollisiksi. Kokoonpano on kantaesityspaikan Hyvinkään taidemuseon kaikuisaan isoon saliin sopiva; tarvittaessa suurisointinen, muttei liian äänekäs.

Sisällytin soitinyhtyeelle, muun soitettavan oheen, joitain alkuperäisen taideanimaation äänisuunnittelumateriaaleja (esimerkiksi tuulen huminaa, puiden narahtelua, siipien havinaa, kellojen kumahtelua ja kaivostoiminnan äänia), laajennettuja soittotekniikoita soveltaen.

Haluan kiittää lämpimästi Hyvinkään orkesteria ja sen intendentti Charlotta Kivistöä sävellystilauksesta.

Toivottavasti nautitte musiikista!

Max Savikangas 2022

Close

Instrumentation

fl+pic, cl, tsax+asax, perc, vln, vla, db, 2sopr, 2alto, tenor, bass


Category

Vocal and Choral Works


Language

Muut


Lyricist

Max Savikangs


Premiere

Helsinki Chamber Choir's vocal sextet (Tove Djupsjöbacka, Veera Kuusirati, Keri Kallio, Eira Karlson, Martti Anttila, Riku Laurikka), Hyvinkää Orchestra's ensemble, Ruut Kiiski, cond. November 27.2022, Hyvinkää, Finland


Commisioned by / dedications

Commissioned by Hyvinkää Orchestra


PDF for promotional use

 Download


Archive number

MF34921


+ Add information