4 sånger om kärlek

by Ulf Långbacka

Empty sheet

Ulf Långbacka

4 sånger om kärlek

Sulasol
Instrumentation

chf [SSAA] + 2sopr solo, alto solo


Category

Vocal and Choral Works


Language

Sv


Movements

I Flickan knyter i Johannenatten, II Vid en flickas fönster, III Den försmådda, IV Förr, när min vän var här


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.