Dualis

by Erik Bergman

Empty sheet

Erik Bergman

Dualis

Novello

Description

Sävellysseminaarissamme Sibelius-Akatemiassa muutamia vuosia sitten käsittelimme erilaisia instrumentteja ja niiden teknisiä mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä sellotaiteilija, professori Erkki Rautio näytti, mitä sellolla voi saada aikaan; ja me keskustelimme näistä ongelmista. Tämän jälkeen Erkki Rautio on monta kertaa kehoittanut minua toteuttamaan ne mahdollisuudet, jotka moderni sellotekniikka tarjoaa. Koska nykyaikainen soitintekniikka kaikkine eriytyneine ilmaisutapoineen on aina kiinnostanut minua, päätin, Helsingin Juhlaviikkojen tilatessa minulta teoksen, kirjoittaa jotakin seIlolle ja orkesterille.

Tässä sävellyksessä olen yrittänyt syventyä kuuntelemaan sellon luonnetta, soitinmaailmaa ja teknisiä ominaisuuksia. Olen myös osittain käyttänyt mikrointervalleja rikastuttaakseni eri sävelten välisiä tapahtumia ja laajentaakseni valööriasteikkoa.

Teosta ei voi jakaa kaaviomaisesti osiin, eikä se noudata perinteellisiä muotoperiaatteita. Sen runsaat 23 minuuttia muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. Sooloinstrumentin ja eri orkesterirymien välillä on jatkuva vuorovaiktutus. Keskeytymätön ketjureaktio on käsillä. Temaattinen materiaali kokee muutoksia orgaanisessa kokonaisuudessa. Yksityisten soittimien, orkesteriryhmien ja yhdistelmien instrumentaatio tähtää eriytyneisyyteen. Vasta loppupuolella koko orkesteri tulee kuvaan mukaan, mutta silloinkin tarkkaan punnituissa suhteissa.

Soolosoittimella on usein konsertoivia osuuksia, muita ne eivät ole koskaan pelkästään teknisesti konsertoivia, vaan ne liittyvät musiikillisten ideoiden orgaaniseen kasvuun ja kehitykseen. 'I'eoksessa on väkivaltaisia dynaamisia kontrasteja, mutta heikommat voimakkuusasteet hallitsevat ja loihtivat esiin salaperäisen pohjavirran, misterioson. Melodinen elementti tulee paikoittain voimakkaasti esiin, samoin kuin ankaran rytminen. Mutta muutoin teoksen musiikilliselle tapahtumakululle on ominaista tietty joustava improvisaatioluonne.

Teos on omistettu Erkki Rautiolle.

© Erik Bergman, 1981

(uusitun version kantaesitykseen)


Instrumentation

2222 4330 12 0, str, vlc solo [pic, cbsn]


Category

Works for Soloist(s) and Orchestra


Opus no.

op.86


Premiere

Erkki Rautio, cello, London Royal Philharmonic Orchestra, cond. Okko Kamu, Helsinki Festival, September 19, 1978


Commisioned by / dedications

Commissioned by the Helsinki Festival


+ Add information

No sheet music available from Music Finland.