Ah, missä lienet nyt...

by Yrjö Kilpinen

Sag wo weilst du, Sag

Empty sheet

Yrjö Kilpinen

Ah, missä lienet nyt...

Breitkopf & Härtel
Instrumentation

voc, pno


Language

Fi


Lyricist

Jalkanen Huugo (san.)Hukkinen E.J. (käänt.)


Commisioned by / dedications {}

+ Add information

No sheet music available from Music Finland.